Aldırmaz Akkaya, F. (2024) “Turizm Endekslerindeki İşletmelerin Piyasa Performansları, Finansal Performansları ve ESG Performansları Arasındaki Entegre Dinamiklerin Keşfi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(2), ss. 150–168. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/705 (Erişim: 23 Temmuz 2024).