Köroğlu, A., Köroğlu, Özlem ve Asmadili, İpek (2021) “Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), ss. 559–574. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/86 (Erişim: 20 Ocak 2022).