Bayrakdaroğlu, F. ve Eldem Çulhaoğlu, P. (2021) “Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), ss. 745–758. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/97 (Erişim: 20 Ocak 2022).