[1]
S. Eryılmaz ve H. T. Bal, “Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme”, TUTAD, c. 3, sy 4, ss. 902–919, May. 2021.