[1]
O. Güngör ve H. Atay, “Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği”, TUTAD, c. 3, sy 4, ss. 995–1011, May. 2021.