[1]
T. Bedük ve E. Gönenç Güler, “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne ve Yerel Halkın Tutumu”, TUTAD, c. 3, sy 4, ss. 1128–1148, May. 2021.