[1]
M. Dereli, E. Z. Boyacıoğlu, ve M. K. Terzioğlu, “İklim Değişikliği ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi”, TUTAD, c. 3, sy 4, ss. 1228–1243, May. 2021.