[1]
H. A. Kurnaz, “Turistlerin Alışveriş Davranışlarının Milliyetlere Göre Karşılaştırılması: Marmaris Esnaf Örneği”, TUTAD, c. 3, sy 4, ss. 1289–1303, May. 2021.