[1]
A. Çavuş ve P. Aker, “Malatya İlinde Bulunan 3- 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi”, TUTAD, c. 3, sy 4, ss. 1485–1500, May. 2021.