[1]
N. Işık ve B. Özkan, “Destinasyon Kişiliği ile Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği”, TUTAD, c. 3, sy 4, ss. 1514–1532, May. 2021.