[1]
A. Karakaş ve H. Uyar Oğuz, “Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi”, TUTAD, c. 3, sy 4, ss. 1552–1569, May. 2021.