[1]
Y. Seçim ve M. Kaya, “Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Yemek Kültürü”, TUTAD, c. 3, sy 4, ss. 1631–1647, May. 2021.