[1]
Ömür Alyakut, “Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 1, ss. 699–715, May. 2021.