[1]
E. Ulucan ve İsmail Kızılırmak, “Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi”, TUTAD, c. 4, sy 1, ss. 729–745, May. 2021.