[1]
V. E. Ören ve O. Çatır, “Elektronik-Ağızdan Ağıza İletişim (E-AAİ) Aracılığıyla Otel İmajının İrdelenmesi: Antalya Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 2, ss. 797–810, May. 2021.