[1]
M. Şimşek ve M. Özdamar, “Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 2, ss. 811–822, May. 2021.