[1]
Ümmühan Bayram ve S. Alkaya, “Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 2, ss. 1028–1043, May. 2021.