[1]
İbrahim A. Özen, “Kültür Turizmi Bağlamında Sema Gösterilerinin Duygu Analizi: İstanbul, Kapadokya, Konya Karşılaştırması”, TUTAD, c. 4, sy 2, ss. 1077–1089, May. 2021.