[1]
M. N. Cizrelioğulları, Özlem Altun, ve T. Altıntaş, “Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 2, ss. 1246–1263, May. 2021.