[1]
M. Boyraz, A. Kabakulak, ve A. S. Mutlu, “Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 2, ss. 1434–1453, May. 2021.