[1]
S. Yozcu, “Türkiye Mağara Turizmine Yönelik Bir Değerlendirme”, TUTAD, c. 4, sy 2, ss. 1493–1508, May. 2021.