[1]
E. Keskin ve N. Sezen, “Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 2, ss. 1592–1606, May. 2021.