[1]
Özgür Yayla ve G. S. Ergün, “Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme”, TUTAD, c. 4, sy 2, ss. 1624–1639, May. 2021.