[1]
H. Yeşilyurt ve R. Arıca, “Mutfak Müzesi Ziyaretçilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Emine Göğüş Mutfak Müzesi Örneği”, TUTAD, c. 2, sy 1, ss. 60–70, May. 2021.