[1]
Ömür Alyakut, “Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme”, TUTAD, c. 4, sy 3, ss. 1867–1884, May. 2021.