[1]
S. Eser ve Z. Erler, “Audio-Guide Kullanımı: Dolmabahçe Sarayı Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 3, ss. 2232–2243, May. 2021.