[1]
C. Akyol ve B. Zengin, “Destinasyon Kavramının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünsel Bir İnceleme”, TUTAD, c. 4, sy 3, ss. 2472–2485, May. 2021.