[1]
N. İflazoğlu ve K. Ünlüönen, “Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 3, ss. 2606–2621, May. 2021.