[1]
A. Yılmazer, N. Ü. Kalpaklıoğlu, ve S. Yılmaz, “Engelli Bireylerin Turizme Katılımına Yönelik Konaklama İşletmelerinden Beklentileri ve Mevcut Durum Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, TUTAD, c. 4, sy 3, ss. 2821–2839, May. 2021.