[1]
A. Yılmazer, E. Ö. Güven, ve K. Gülşen, “Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma”, TUTAD, c. 4, sy 4, ss. 3226–3248, May. 2021.