[1]
S. Evren, “Türkiye’de Kayak Sporu ve Uludağ Algısının Tarihsel Temelleri: Karlı Dağdaki Ateş Filminin Göstergebilimsel İncelemesi”, TUTAD, c. 4, sy 4, ss. 3486–3507, May. 2021.