[1]
İrem Karataş ve Özlem Altun, “Genç Turistlerin Destinasyon Tercihleri ve Tavsiye etme Niyetlerinin İncelenmesi: İstanbul Örneği”, TUTAD, c. 4, sy 4, ss. 3684–3702, May. 2021.