[1]
M. H. Akın, K. Karamustafa, ve Y. Öztürk, “Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi”, TUTAD, c. 5, sy 1, ss. 443–458, May. 2021.