[1]
A. C. Aktaş ve Özlem Köroğlu, “Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 1, ss. 678–703, May. 2021.