[1]
S. Kocaman, “Nomadlıst’de Dijital Göçebeler Tarafından 2020’de En Fazla Tercih Edilen Destinasyonların Destinasyon Seçim Kriterlerine Göre Kümelendirilmesi”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 799–815, Haz. 2021.