[1]
T. Özkan ve B. Alan, “Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 816–828, Haz. 2021.