[1]
A. Acun Köksalanlar ve A. Köroğlu, “Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 851–876, Haz. 2021.