[1]
S. Çavuşoğlu ve B. Demirağ, “Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 909–924, Haz. 2021.