[1]
N. Türker ve S. Ayyıldız, “Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 946–968, Haz. 2021.