[1]
M. Tekeli ve A. G. Özkoç, “İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 969–984, Haz. 2021.