[1]
M. M. Paslı, “Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1005–1017, Haz. 2021.