[1]
E. Kemer, “Eğitim Seviyesinin Endüstri 4. 0 Farkındalığına Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1138–1149, Haz. 2021.