[1]
E. Özgül Katlav ve E. Aykaç, “Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1150–1166, Haz. 2021.