[1]
E. Yaşarsoy, D. E. Koç, ve Şevki Ulema, “Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1299–1318, Haz. 2021.