[1]
N. Ayaz ve Ömer C. Apak, “Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1319–1331, Haz. 2021.