[1]
M. Üzülmez ve M. Onur, “Osmaniye Mutfak Kültüründe Yer Alan Yemek Ritüelleri Üzerine Bir Araştırma”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1349–1368, Haz. 2021.