[1]
F. K. Aylan, “Bisiklet Turizmi Bağlamında Bisiklet Dostu Şehir Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Twitter Örneği”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1388–1403, Haz. 2021.