[1]
M. Gül ve K. Gül, “Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Önlisans Öğrencilerinin ‘Tatil’ Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1404–1423, Haz. 2021.