[1]
H. Töre Başat ve D. Pekmezci, “Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1424–1450, Haz. 2021.