[1]
F. Yetiz ve B. Ilgaz, “Küçük ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Banka Kredi Limitlerinin Revizesinde Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriterlerinin Önemi: AHP Analizi”, TUTAD, c. 5, sy 2, ss. 1509–1524, Haz. 2021.